ห้องประชุมและอีเวนท์

จัดห้องประชุมในงานอบรม สัมมนา และกิจกรรมกลุ่ม

Theatre เป็นห้องประชุมที่ออกแบบมีที่นั่งเป็นแบบโรงละคร ไม่มีโต๊ะ ใช้สำหรับการนำเสนอข้อมูลหรือการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมาก

Classroom เป็นห้องมีโต๊ะและเก้าอี้เรียงตัวเป็นแถว ใช้สำหรับการสอนหรือการอบรมที่ต้องการการโต้ตอบ

Boardroom เป็นห้องประชุมคณะกรรมการมีโต๊ะกลมหรือสี่เหลี่ยมใช้สำหรับการประชุมของผู้บริหารหรือคณะกรรมการ

U-Shape ห้องประชุมที่มีโต๊ะเรียงเป็นรูป U ให้พื้นที่สำหรับการนำเสนอและการโต้ตอบ

ห้องประชุมและอีเวนท์

จัดห้องประชุมในงานอบรม สัมมนา และกิจกรรมกลุ่ม

MEETINGS & EVENTS
Room and Type of set upTheatreClassroomBoardroomU-Shape
Meeting Room A Package 1
ทั้งวัน (All Day)
40252525
Meeting Room A Package 2
(รายชั่วโมง)
40252525
Meeting Room B Package 1
ทั้งวัน (All Day)
--12-
Meeting Room B Package 1
(รายชั่วโมง)
--23-
Plubpla Room Package 1
ทั้งวัน (All Day)
100808080
Plubpla Room Package 1
(รายชั่วโมง)
100808080
*ทุกห้องประกอบไปด้วยเครื่องเสียง ไมค์, น้ำดื่ม, อาหารว่าง (เริ่มต้น 90 - 130 บาท/ท่าน
smart tv, กระดาษปากกา และพนักงานดูแลตลอดการใช้งาน